نویسنده = فاطمه محمدیاری
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی و مدل‌سازی اثرات گسترش شهری بر الگوهای سیمای سرزمین در کلانشهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

10.22059/jtcp.2020.296920.670067

میرمهرداد میرسنجری؛ فاطمه محمدیاری؛ اردوان زرندیان


2. ارزیابی شبکه‌های بوم‌شناختی سیمای سرزمین شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر کرج)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 225-247

10.22059/jtcp.2019.273952.669944

فاطمه محمدیاری؛ میرمهرداد میرسنجری؛ اردوان زرندیان


3. رویکرد آمایشی در مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان بهبهان با به‌کارگیری تصاویر ماهواره‌ای چندزمانه‌ای

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 187-207

10.22059/jtcp.2015.57187

حمیدرضا پورخباز؛ فاطمه محمدیاری؛ حسین اقدر؛ مرتضی توکلی