کلیدواژه‌ها = رگرسیون لجستیک
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد آمایشی در مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان بهبهان با به‌کارگیری تصاویر ماهواره‌ای چندزمانه‌ای

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 187-207

10.22059/jtcp.2015.57187

حمیدرضا پورخباز؛ فاطمه محمدیاری؛ حسین اقدر؛ مرتضی توکلی


2. پیش‌بینی الگوی رشد شهری با به‌کارگیری مدل رگرسیون لجستیک در منطقة گرگان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-117

10.22059/jtcp.2015.54783

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علی نجفی نژاد