«راهنمای ثبت نام و ورود به سامانه»

 

« طبق پیگیری های صورت گرفته، دوره انتشار مجله علمی "آمایش سرزمین" به زودی از دوفصلنامه به فصلنامه تغییر خواهد نمود »

 آمایش سرزمین دانشی میان رشته ای و چند تخصصی است که در برگیرنده حداقل چهار بعد "فضا"، "جمعیت"، "فعالیت" و "محیط زیست" به صورت همزمان است. تحقیقاتی که در زمینه طراحی، سنتز، سیاستگذاری، طرح ریزی، برنامه ریزی، ساماندهی و نظم بخشیدن به امور سرزمین و فضاها و مکان‌های زیستی و جغرافیایی (طبیعی و غیرطبیعی) انجام می شود، در اولویت چاپ در مجله آمایش سرزمین قرار دارند.
دو فصلنامه " آمایش سرزمین"، نشریه ای است که از سال ۱۳88چاپ و منتشر شده و در سال 1390 موفق به کسب درجه علمی– پژوهشی از وزارت علوم گردید. بر اساس آخرین رتبه‌بندی وزارت علوم - تحقیقات و فناوری، این نشریه با امتیاز 744 رتیه « ب » را کسب نموده است. در سال 97، رتبه تعیین شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) کیفیت (Q1) و با  ضریب تاثیر 0/517 و شاخص آنی0/143 می باشد که علاوه بر آن، جزء لیست مجلات هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نیز طبقه بندی می شود.

 

* دوره انتشار : دو فصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article).مطالعه موردی(Case Study)، کاربردی(Applied Article )

 * رتبه مجله: علمی - دارای ایندکس ISC

 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 16% در سال 99

* هزینه ارزیابی و ویراستاری : در صورت پذیرش دارد

* نام نرم افزار مشابهت یاب مورد استفاده برای بررسی مقالات همتاجو 

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 2 ماه

 * نحوه ارتباط با دفتر مجله :از طریق بخش " تماس با ما "

 *  آغاز انتشار مجله : سال 1388

  دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

 لطفاً جهت اطلاع از اولویت های مهم پژوهشی مجله آمایش سرزمین اینجا کلیک نمایید یا به  گزینه "اهداف و چشم انداز ها " مراجعه فرمایید.

 

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-280 (بهار و تابستان) 

1. ارزیابی روند تکه‌تکه‌ شدگی شهر ری با استفاده از سنجه‌ها

صفحه 1-20

10.22059/jtcp.2021.316852.670189

سارا فروتن؛ محمود شریعت؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ رحیم سرور