سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 قابل توجه محققین گرامی

مجله آمایش سرزمین به علت چاپ محدود اشتراک ندارد. محققین محترم می توانند رایگان مقالات فقط از طریق سامانه مجله به صورت فایل الکترونیکی دریافت نمایید.