سنجش پایداری زیست_محیطی کشورهای منطقه

برنامه توسعه سازمان ملل، کشورها را بر پایه پایداری محیط زیست دسته بندی کرده است. کشورهایی که بیشترین پایداری و ثبات محیط زیستی در حفظ و نگهداری از طبیعت و گونه های نادر حیوانی را دارند و در راستای کاهش تخریب زیستگاه های طبیعی اقدام مثمر ثمر میکنند مانند کشور نروژ در جایگاه اول جهان قرار دارند و کشورهایی که بدترین عملکرد را در پایداری زیست محیطی دارند مانند نیجریه در جایگاه آخر یعنی ۱۸۹ جهان دسته بندی شده اند.

 در این تحقیق امارات بهترین عملکرد را یعنی رتبه ۳۵ جهان در پایداری زیست محیطی داشته و عراق بدترین عملکرد را یعنی رتبه ۱۲۰ جهان داشته است.

ایران در جایگاه ۶۵ جهان است و از کشورهای عرب خلیج فارس و ترکیه عقب تر و از عراق و مصر بالاتر است.

🔻 امارات ۳۵

🔻 عربستان سعودی ۳۶

🔻 قطر ۴۲

🔻 بحرین ۴۵

🔻 عمان ۴۷

🔻 کویت ۵۷

🔻 ترکیه ۵۹

🔻 ایران ۶۵

🔻 مصر ۱۱۶

🔻 عراق ۱۲۰

www.persiangulfstudies.com