چشم‌انداز توسعه فضایی سند ملی آمایش سرزمین مورد بحث و بررسی قرار گرفت

چهاردهمین جلسه کمیسیون تخصصی شورایعالی آمایش سرزمین به ریاست مهندس امیر امینی رییس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

   به گزارش مرکز اطلاع­‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، چهاردهمین جلسه کمیسیون تخصصی شورایعالی آمایش سرزمین روز دوشنبه سوم آذرماه ۱۳۹۹ در محل سالن یاران بهشتی سازمان برنامه و بودجه کشور  به ریاست مهندس امیر امینی رییس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب بررسی مطالعات و سند ملی آمایش سرزمین با بررسی چشم انداز پیشنهادی پیش نویس سند برگزار شد.
 در ابتدای این جلسه، گزارشی درخصوص ارتباط و نسبت سند ملی آمایش سرزمین با اسناد فرادست دیگر در کشور توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مجری مطالعات، ارائه گردید. سپس مقرر شد در بخشی از جلسه بعد با تمرکز بر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، موضوع مجدداً مورد بررسی و تفصیل بیشتری قرار گیرد.
در ادامه نشست، بر روی ماده ۲ و چشم انداز پیشنهادی سند، بحث و بررسی مفصل صورت گرفته و اعضای کمیسیون تخصصی شورایعالی آمایش سرزمین درباره ابعاد مختلف این چشم انداز و کلیدواژه های مورد استفاده در این چشم انداز، اظهارنظر نمودند. 

 شایان ذکر است در پایان این جلسه، مقرر شد ادامه بررسی ماده ۲ پیش نویس سند ملی آمایش سرزمین در جلسات بعدی پیگیری گردد.

منبع: سازمان برنامه و بودجه، دوشنبه سوم آذرماه ۱۳۹۹