بررسی نقش حلقه‌های میانی در فرآیند حکمرانی جامعه محور محیط‌زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه آموزشی برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

10.22059/jtcp.2024.373837.670442

چکیده

برای نیل به تمدن اسلامی نیاز به مدلی می‌باشد که پارادایم آن با تمدن غربی تفاوت‌های اساسی و مبنایی دارد و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین تشریح راهکار عملیاتی آن در دیدار با دانشجویان در خردادماه سال 1398 برای رسیدن به قله تمدن نیازمند استفاده از جریان‌های حلقه‌های میانی می‌باشد. حال در این تحقیق به بررسی نقش حلقه‌های میانی در فرآیند حکمرانی جامعه‌محور محیط‌زیست به‌وسیله بررسی پیشینه تحقیق پرداخته‌شده است. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و گردآوری داده‌ها و اطلاعات بر اساس مطالعات کتب و مقالات مرتبط صورت گرفته است. با توجه به این‌که ادبیات و گفتمان جریان‌های حلقه‌های میانی در فضای سیاسی ایران یک تعبیر نو و بدیع است ، برای این پژوهش از مقالاتی که تحت عنوان مشارکت‌های مردمی وجود دارد استفاده‌شده که نزدیک‌ترین معانی و مفاهیم و کارکرد را به حلقه‌های میانی دارد. بر این اساس پیشینه تحقیق با در نظرگیری سه مفهوم بررسی‌شده‌است: مشارکت مردمی، حلقه‌های میانی و حکمرانی مردمی. یافته‌ها و نتایج نشان می‌دهد که حکمرانی مطلوب در محیط‌زیست نیازمند به پای کار آوردن مردم برای حل مشکلات و معضلات است که با کارکردهایی که سازمان‌های مردم‌نهاد دارندف فصله دارد. اما با توجه به تعاریف و اهداف می‌توان حضور جریان‌های حلقه‌های میانی در اتمسفر تمدن اسلامی را راهگشا دانست. درواقع جریان‌های حلقه‌های میانی در این مسیر نقش ترغیب‌کننده، تشویق‌کننده،تسهیل گر و تسریع بخش را دارند که می‌توانند با واسطه‌گری و برقراری ارتباط بین اضلاع دولت و مردم و همچنین آگاهی بخشی به مردم و دخیل کردن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش ظرفیت‌های مردمی با مشورت دهی این مهم را میسر کنند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403
  • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1403
  • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1403