دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-104 (بهار و تابستان) 
شناسایی پیشران‌های مؤثر بر بازآفرینی محورهای گردشگری شهر ایلام

صفحه 51-68

10.22059/jtcp.2023.365615.670407

علی ناصر جمالوندی؛ حمید صابری؛ حسین سلیمانی؛ احمد خادم الحسینی