نویسنده = حسین حاتمی نژاد
بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی (مورد مطالعه: کاشان)**

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 179-208

10.22059/jtcp.2014.53203

احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ کرامت الله زیاری؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ ابوذر وفایی


بررسی راهکارهای تمرکززدایی در ایران – تهران (قبل از انقلاب اسلامی تا کنون)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 31-58

10.22059/jtcp.2014.51498

مجید یاسوری؛ حسین حاتمی نژاد؛ هانیه اسدزاده


ارزیابی تناسب کاربری اراضی از طریق مدل توان اکولوژیک در استان اردبیل با هدف آمایش سرزمین

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 5-26

10.22059/jtcp.2013.35469

حسین حاتمی نژاد؛ سیدعباس رجایی؛ فاطمه سالاروندیان؛ ایرج تیموری


توسعه کالبدی ـ فضایی شهر ورزنه و ارایه راهبردهای توسعه آتی شهر

دوره 4، شماره 7، مهر 1391، صفحه 53-74

10.22059/jtcp.2013.30345

حسین حاتمی‌نژاد؛ طاها ربانی؛ ناصر محمدی ورزنه؛ صالح اسدی