کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
بررسی روند تغییرات سنجه‏های سیمای سرزمین با استفاده از روش تحلیل گرادیانت شهری‌ـ روستایی (مطالعة موردی: کلان‌شهر تهران)

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 461-489

10.22059/jtcp.2021.326563.670236

گل آذین رادین مجد؛ سید علی جوزی؛ رخشاد حجازی؛ محمد جواد امیری؛ حمیدرضا غفارزاده


تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رخداد سیلاب در شهر ایلام

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 21-56

10.22059/jtcp.2021.314126.670179

قباد طهماسبی؛ علی‌رضا محمدی؛ محمد حسین بوچانی


ارزیابی تناسب کاربری اراضی از طریق مدل توان اکولوژیک در استان اردبیل با هدف آمایش سرزمین

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 5-26

10.22059/jtcp.2013.35469

حسین حاتمی نژاد؛ سیدعباس رجایی؛ فاطمه سالاروندیان؛ ایرج تیموری


کاربری اراضی و تحلیل سیمای سرزمینی روستای گِل سفید از نظر زیست‌محیطی با استفاده از RS و GIS

دوره 3، شماره 4، فروردین 1390، صفحه 137-162

سعیده اسکندری؛ ایوب مرادی؛ جعفر اولادی