دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 5-209 
بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی

صفحه 27-49

10.22059/jtcp.2013.35470

ابراهیم رستم گورانی؛ مریم بیرانوند زاده؛ سیددانا علی زاده؛ مهدی حشمتی جدید


تعیین و ارزیابی معیارها و نشانگر¬های پایداری در حوزه آبخیز طالقان- زیدشت یک

صفحه 133-154

10.22059/jtcp.2013.35476

امید اسدی نلیوان؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محسن محسنی ساروی؛ قوام الدین زاهدی امیری