کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 5
1. تعیین و ارزیابی معیارها و نشانگر¬های پایداری در حوزه آبخیز طالقان- زیدشت یک

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 133-154

10.22059/jtcp.2013.35476

امید اسدی نلیوان؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محسن محسنی ساروی؛ قوام الدین زاهدی امیری


2. سنجش سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور ایران با رویکرد تحلیل عاملی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-26

10.22059/jtcp.2013.30343

فرزام پوراصغر سنگاچین؛ اسماعیل صالحی؛ مرتضی دیناروندی