کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
پتانسیل سنجی استقرار شهرهای ساحلی از دیدگاه برنامه‌ریزی فضایی ( مورد مطالعه: سواحل مکران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22059/jtcp.2024.374373.670445

کرامت اله زیاری؛ اسلام قاضی؛ مصطفی آریان کیا


تعیین و ارزیابی معیارها و نشانگر¬های پایداری در حوزه آبخیز طالقان- زیدشت یک

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 133-154

10.22059/jtcp.2013.35476

امید اسدی نلیوان؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محسن محسنی ساروی؛ قوام الدین زاهدی امیری


سنجش سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور ایران با رویکرد تحلیل عاملی

دوره 4، شماره 7، مهر 1391، صفحه 5-26

10.22059/jtcp.2013.30343

فرزام پوراصغر سنگاچین؛ اسماعیل صالحی؛ مرتضی دیناروندی