نویسنده = هاشم داداش پور
اثرگذاری بنادر دریای خزر بر ارتقای هم‌پیوندی ساختار فضایی کشور

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 73-86

10.22059/jtcp.2022.343704.670328

معین شفیعی حق شناس؛ هاشم داداش پور