نویسنده = سعید امان پور
تبیین چالش‌های ساختاری در طرح‌ریزی راهبردی توسعۀ شهری کلان‌شهر اصفهان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-56

10.22059/jtcp.2019.282215.669994

سعید امان‌پور؛ مسعود صفایی‌پور؛ سعید ملکی؛ هادی علیزاده


ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های شهری کوهدشت با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 133-154

10.22059/jtcp.2016.59145

سعید امان پور؛ مصطفی محمدی ده چشمه؛ مهدی علیزاده