موضوعات = تکنیک ها، روش ها و راهبردهای آمایش سرزمین ( GIS، تمرکز زدایی، فرمداری، مدیریت زمین و..)
تخمین حالت های سفر به کمک الگوریتم‌های یادگیری ماشین به منظور حمل و نقل پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22059/jtcp.2024.370374.670427

امید شامحمدی؛ پرهام پهلوانی؛ محمدعلی شریفی


تجزیه‌وتحلیل فضایی و اولویت‌بندی خدمات اکوسیستم فرهنگی: مدل‌سازی تناسب خدمات تفرجی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 317-345

10.22059/jtcp.2021.330707.670255

ذبیح اله چاراهی؛ شراره پورابراهیم؛ امیر حسین پژمان


بررسی روند تغییرات سنجه‏های سیمای سرزمین با استفاده از روش تحلیل گرادیانت شهری‌ـ روستایی (مطالعة موردی: کلان‌شهر تهران)

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 461-489

10.22059/jtcp.2021.326563.670236

گل آذین رادین مجد؛ سید علی جوزی؛ رخشاد حجازی؛ محمد جواد امیری؛ حمیدرضا غفارزاده


تحلیل برهم‌کُنش کارکرد آموزش عالی و صنعت در ایران از منظر آمایش سرزمین

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 479-519

10.22059/jtcp.2020.304165.670123

رامین قربانی؛ کرامت اله زیاری؛ مریم سجودی؛ ابراهیم فرهادی؛ شاخوان عبدالله حسین