کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی فضایی
پتانسیل سنجی استقرار شهرهای ساحلی از دیدگاه برنامه‌ریزی فضایی ( مورد مطالعه: سواحل مکران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22059/jtcp.2024.374373.670445

کرامت اله زیاری؛ اسلام قاضی؛ مصطفی آریان کیا


تجزیه‌وتحلیل فضایی و اولویت‌بندی خدمات اکوسیستم فرهنگی: مدل‌سازی تناسب خدمات تفرجی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 317-345

10.22059/jtcp.2021.330707.670255

ذبیح اله چاراهی؛ شراره پورابراهیم؛ امیر حسین پژمان


بررسی سلسله مراتب نظام برنامه‌ریزی فضایی در کشور سوییس

دوره 2، شماره 3، مهر 1390، صفحه 71-53

ملیحه علی‌قلعه باباخانی