موضوعات = طرح ریزی، آمایش و مدیریت مناطق آسیب پذیر (مناطق مرزی، سواحل، پدافند غیر عامل)
آسیب‌پذیری نواحی شهری در برابر خطر وقوع زلزله بر‌اساس‌ مدلIHWP (مطالعه موردی: نواحی منطقه 6 کلان‌شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22059/jtcp.2022.335903.670284

علیرضا پرویزیان؛ سعید ملکی


تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رخداد سیلاب در شهر ایلام

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 21-56

10.22059/jtcp.2021.314126.670179

قباد طهماسبی؛ علی‌رضا محمدی؛ محمد حسین بوچانی


ارزیابی آسیب‌پذیری مکانی زیرساخت‌‌های استان اردبیل با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 9، شماره 2، مهر 1396، صفحه 333-362

10.22059/jtcp.2017.227056.669671

افشار سیدین؛ سعید امینی ورکی؛ حسین رستمی؛ محمدحسین یزدانی