دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

دوره 11، شماره 2، سال 1398
1. تحلیلی بر ظرفیت‌سنجی هم‌افزایی نهادی در مدیریت منطقه کلانشهری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22059/jtcp.2021.329081.670245

مهدی علیان؛ آزاده عظیمی؛ سید محمود میرابوالقاسمی بهابادی


3. تجزیه و تحلیل فضایی و اولویت بندی خدمات اکوسیستم فرهنگی: مدلسازی تناسب خدمات تفرجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22059/jtcp.2021.330707.670255

ذبیح اله چاراهی؛ شراره پورابراهیم؛ امیر حسین پژمان


5. ارزیابی و تحلیل فضایی نقش CBDهای بلندمرتبه بر تحولات سازمان فضایی-عملکردی شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22059/jtcp.2021.330817.670256

هادی رضایی راد؛ محمدجواد ثابتیان


6. تاثیر صنایع نفت بر آلودگی هوا و مکان یابی بهینه آن با رویکرد زیست محیطی در کلان شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22059/jtcp.2021.331136.670260

رضا برنا؛ هدی احمدی؛ جعفر مرشدی


7. مدل سازی اثرات مقیاس و منطقه بندی بر نتایج واحد های فضایی (مطالعه موردی: مناطق جنوب آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jtcp.2022.334186.670274

ایوب منوچهری میاندوآب؛ آرزو انوری


8. نابرابری فضایی و رابطه مرکز پیرامون در کشور: ارائه یک مدل نظری با استفاده از روش نظریه پردازی لینهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jtcp.2022.334526.670279

هاشم داداش پور؛ دلارام شجاعی


9. تبیین سناریوهای توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی مجموعه شهری مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22059/jtcp.2022.331801.670261

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری؛ حمدالله سجاسی قیداری


10. روش‌شناسی نگاشت نهادی در نظام علم‌وفناوری با رویکرد آمایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22059/jtcp.2022.333864.670271

علی سعیدی؛ مهدی رعایائی؛ حمیدرضا مقصودی


11. بررسی طرحها و برنامه های سطوح ملی، منطقه ای و استانی بر اساس رویکرد منطقه ای (مورد پژوهی: طرحهای استان گیلان از منطقه یک آمایش سرزمین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

10.22059/jtcp.2022.333128.670269

مریم سجودی؛ کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ مجید یاسوری