دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

تخمین حالت های سفر به کمک الگوریتم‌های یادگیری ماشین به منظور حمل و نقل پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22059/jtcp.2024.370374.670427

امید شامحمدی؛ پرهام پهلوانی؛ محمدعلی شریفی


بررسی نقش حلقه‌های میانی در فرآیند حکمرانی جامعه محور محیط‌زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22059/jtcp.2024.373837.670442

احمد نوحه گر؛ علی علوی نایینی؛ سیدحسین حسینی


پتانسیل سنجی استقرار شهرهای ساحلی از دیدگاه برنامه‌ریزی فضایی ( مورد مطالعه: سواحل مکران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22059/jtcp.2024.374373.670445

کرامت اله زیاری؛ اسلام قاضی؛ مصطفی آریان کیا