دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 281-669 (پاییز و زمستان ) 
امکان‌سنجی مناطق مستعد جهت کوهپیمایی تفریحی‌ـ ورزشی در شهرستان دورود

صفحه 311-334

10.22059/jtcp.2020.309022.670145

لیلا دهقانی فیروز آباد؛ میرمهرداد میرسنجری؛ علیرضا ایلدرمی؛ سحر عابدیان


تحلیل آثار تغییرات اقلیم و شرایط خاک سطحی بر فراوانی رخداد‌های گرد و غبار (مطالعة موردی: استان خراسان رضوی)

صفحه 491-521

10.22059/jtcp.2021.327112.670240

مریم نعیمی؛ محمد خسروشاهی؛ مریم میراکبری؛ آزاده گوهردوست؛ سمیرا زندی فر؛ طاهره انصافی مقدم