کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
آینده‌پژوهی اجرای اهداف سند ملی آمایش سرزمین

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-17

10.22059/jtcp.2023.348562.670349

محسن گودرزی؛ ابراهیم حاجیانی


تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رخداد سیلاب در شهر ایلام

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 21-56

10.22059/jtcp.2021.314126.670179

قباد طهماسبی؛ علی‌رضا محمدی؛ محمد حسین بوچانی


تحلیل برهم‌کُنش کارکرد آموزش عالی و صنعت در ایران از منظر آمایش سرزمین

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 479-519

10.22059/jtcp.2020.304165.670123

رامین قربانی؛ کرامت اله زیاری؛ مریم سجودی؛ ابراهیم فرهادی؛ شاخوان عبدالله حسین


تدوین سناریوهای تحقق‌پذیری آمایش‌سرزمین (مطالعۀ موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 65-91

10.22059/jtcp.2018.247488.669826

میرنجف موسوی؛ رضا قادری؛ علی اکبر تقیلو؛ فاطمه سادات کهکی


تحلیل موانع و عوامل مؤثر در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ریزی آمایشی استان تهران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-27

10.22059/jtcp.2017.60199

مسعود تقوایی؛ حسن بیک محمدی؛ نادر زالی؛ میترا کسایی


بهینه سازی مکانی با به‌کارگیری برنامه ریزی آرمانی، نظریة بازی‌ها و GIS

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 203-228

10.22059/jtcp.2016.60194

فرزام هستی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ رامتین جولایی


تحلیل ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات جمعیتی و سیاست‌گذاری آمایشی در عرصة توزیع جغرافیایی آن در ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-30

10.22059/jtcp.2014.51496

زهرا پیشگاهی فرد؛ کیومرث یزدان پناه؛ محمد رضا رضوانی؛ مصطفی رشیدی


بررسی راهکارهای تمرکززدایی در ایران – تهران (قبل از انقلاب اسلامی تا کنون)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 31-58

10.22059/jtcp.2014.51498

مجید یاسوری؛ حسین حاتمی نژاد؛ هانیه اسدزاده


ارزیابی تناسب کاربری اراضی از طریق مدل توان اکولوژیک در استان اردبیل با هدف آمایش سرزمین

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 5-26

10.22059/jtcp.2013.35469

حسین حاتمی نژاد؛ سیدعباس رجایی؛ فاطمه سالاروندیان؛ ایرج تیموری