کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
تعداد مقالات: 19
1. ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین در استان گلستان به منظور توسعه کاربری های کشاورزی با رویکرد آمایش سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22059/jtcp.2020.294811.670053

امین فرجی؛ فریبا صحنه


2. تدوین سناریوهای تحقق‌پذیری آمایش‌سرزمین (مطالعۀ موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-91

10.22059/jtcp.2018.247488.669826

میرنجف موسوی؛ رضا قادری؛ علی اکبر تقیلو؛ فاطمه سادات کهکی


3. تبیین موانع فراروی جابه‌جایی پایتخت در ایران با رویکردی آمایشی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 189-218

10.22059/jtcp.2017.226140.669664

میرنجف موسوی؛ مصطفی کیانی


4. کاربرد مدل لوسیس (LUCIS) در مدل سازی تعارض تناسب اراضی با رویکرد آمایش سرزمین (مورد مطالعه: استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 219-243

10.22059/jtcp.2018.248663.669832

مرتضی امیدی پور؛ نجمه نیسانی سامانی؛ آرا تومانیان؛ حسنعلی فرجی سبکبار


5. تحلیل موانع و عوامل مؤثر در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ریزی آمایشی استان تهران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-27

10.22059/jtcp.2017.60199

مسعود تقوایی؛ حسن بیک محمدی؛ نادر زالی؛ میترا کسایی


6. بهینه سازی مکانی با به‌کارگیری برنامه ریزی آرمانی، نظریة بازی‌ها و GIS

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 203-228

10.22059/jtcp.2016.60194

فرزام هستی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ رامتین جولایی


8. رویکرد آمایشی در مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان بهبهان با به‌کارگیری تصاویر ماهواره‌ای چندزمانه‌ای

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 187-207

10.22059/jtcp.2015.57187

حمیدرضا پورخباز؛ فاطمه محمدیاری؛ حسین اقدر؛ مرتضی توکلی


9. تحلیل ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات جمعیتی و سیاست‌گذاری آمایشی در عرصة توزیع جغرافیایی آن در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-30

10.22059/jtcp.2014.51496

زهرا پیشگاهی فرد؛ کیومرث یزدان پناه؛ محمد رضا رضوانی؛ مصطفی رشیدی


10. بررسی راهکارهای تمرکززدایی در ایران – تهران (قبل از انقلاب اسلامی تا کنون)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-58

10.22059/jtcp.2014.51498

مجید یاسوری؛ حسین حاتمی نژاد؛ هانیه اسدزاده


13. ارزیابی تناسب کاربری اراضی از طریق مدل توان اکولوژیک در استان اردبیل با هدف آمایش سرزمین

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-26

10.22059/jtcp.2013.35469

حسین حاتمی نژاد؛ سیدعباس رجایی؛ فاطمه سالاروندیان؛ ایرج تیموری


17. روش‌های بهینه‌سازی در آمایش سرزمین

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

غلامرضا جندقی